ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK ve YERLEŞTİRME MERKEZİ

   Tel +90 (392) 229 0137 - (392) 444 42 44

İngiliz Eğitim Sistemi...
 

İngiltere’de eğitim 5-16 yaş arasındaki bütün çocuklar için zorunludur. Çocukların okula devamı zorunludur. İngiltere’de çocukların %93’ü devlet okullarına, %7’si ise özel okullara devam etmektedir. 5 yaşından küçük çocuklar için zorunlu bir eğitim yoktur ancak 3-4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim veren özel okullar veya gönüllü eğitim kurumları bulunmaktadır.
İlk Öğretim:
İlk okullar 5-11 yaş arası çocuklara eğitim vermektedir. İskoçya’da ve İngiltere’nin bazı bölgelerindeki ilk okul eğitimi 12 yaşa kadar uzamaktadır. Bazı bölgelerde ise ilk okul üç bölüme ayrılmıştır ve çocukların 8/9 ya da 12/13 yaşlarında sınıf atladığı bir sistem uygulanmaktadır. Devlet sektöründe ilk öğretim kurumları karma eğitim vermektedir. Özel sektör okullarının bazıları ise sadece kız veya sadece erkek öğrenci kabul eder. Özel ilk okullar 7-13 yaş arası öğrencilere hizmet veririler ve genellikle öğrencileri sınavla özel okullara hazırlayan okullar olarak tanınırlar.

Orta Öğretim
Devlete bağlı orta okullara genellikle 11-16 yaş arasındaki çocuklar devam eder. Bu eğitimin sonunda 16 yaşına gelen bir çocuk GCSE (Genel Orta Okul Sertifikası) almaya hak kazanır ancak 16 yaşına gelen öğrenci 2 ya da 3 yıl daha öğrenim görerek ‘A Level’ derecesi de alabilir. Bu derecesi de alabilir. Bu üniversite öncesi ‘hazırlık’ eğitimi diyebileceğimiz bir aşamadır. Orta okulların çok azı yatılıdır. İngiltere’de gündüzlü veya yatılı eğitim veren ortalama 2500 özel okul bulunmaktadır. Bu okulların eğitim verebilmeleri için hükümetin Eğitim Bölümü’ne, İskoç Eğitim Bölümü’ne ya da İrlanda Eğitim Bölümü’ne kayıtlı olması gereklidir. Okullar zaman zaman kraliçenin müfettişleri tarafından denetlenmekte, minimum standartlar sağlanmadığında kapatılabilmektedir. Özel okullar gelirlerini ücretlerden ve özel fonlardan sağlamaktadır. 16-19 yaşlarındaki öğrenciler için akademik ve genel bir müfredata sahip, ortaokullardan daha geniş bir yelpazeye yayılmış akademik dereceler sağlayabilen okullar da bulunmaktadır.

Sayfa Başına Dön

İleri Eğitim:
Bu kurumlar okuldan ayrılma yaşına gelen (16 yaş) öğrenciler içindir. 800 devlet okulu, profesyonel, teknik, beceri, sanat ve tasarım alanlarını kapsayan programları, GCSE/GCE O level, GCE A level ve AS programlarının yanı sıra tam ya da yarım gün esasına dayalı biçimde vermektedir. GCSE/GCE O level ve A level müfredatını uygulayan bazı özel kolejlerde bulunmaktadır.

İLERİ EĞİTİM KOLEJLERİ
CFE (College of Further Education) İngiltere de yerel eğitim kurumlarının finanse ettiği 800’den fazla ileri eğitim koleji bulunmakta ve mesleki düzeyde eğitim vermektedir. Bu kurumlarda GCSE/GCE O level ve AS düzeylerinde programlar da uygulanmaktadır.CFE’ler, A level ve yoğun GCSE/GCE O Level programlarıyla bir düzeyde orta dereceli okullarla denk düşmekte, bir başka düzeyde ise bazı yüksek öğretim kurumlarında sunulan diploma programları ile benzerlik göstermektedir.CFE’de sunulan programların büyüklüğü ve çeşitleri büyük farklılıklar gösterse de genellikle hem tam gün hem de yarım günlük programlar bulunmaktadır. Programlar kolejin bulunduğu bölgenin özelliklerini yansıtmaktadır. Kolejler daha az resmi olmaları nedeni ile okulların 6.sınıfına benzetilebilirler. Kolejlerde geniş bir A level müfredatı uygulamaktadır.Bazı CFE’ler yakınlarındaki üniversitelerle ilişkide olduklarından bir yıllık yoğun bir programdan sonra daha yüksek diploma derecelerine geçiş yapmak olmaktadır.CFE’lerin çoğunda yurt olmasa da öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesine gayret edilmektedir. Bu okullara başvuranlar sınıfların kapasitesi, kütüphane ve diğer olanaklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadan karar vermemelidirler. CFE’lerin çoğunun müfredatı İngiliz öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır.

Sayfa Başına Dön

Programlar
GCE ‘A Level’ ve ‘AS Level’ Düzeyleri: Çeşitli konulardaki bu programların süresi 1 ile 2 yıl arasında değişmekte ve uygun GCE sınav komisyonları tarafından denetlenmektedirler. GCE ‘A Level’ programlarına katılmak için lise diploması gerekmektedir. Access, Bridging, Foundation Programları: Genellikle bir yıl süreli bu programlar geniş bir konu seçimi olanağı sağlarlar. Lisans derecesi sırasında uygulanacak konulara ilişkin programların yürütüldüğü bu programı tamamlayanlar doğrudan bir üniversitenin lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlara girebilmek için lise diploması gerekmektedir. Teknik ve Mesleki Programlar: BTEC (Business and Technician Education Council) ya da SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) tarafından geçerli kılınan programlardır. Diploma programları bir veya iki yıllıktır. İngiltere’de 22,000 BTEC programı uygulanmaktadır. Giriş için lise diploması veya 4 GSCE/GCE O Level gerekmektedir. Programın başarı ile tamamlanması durumunda öğrenciler bir lisans derecesi veya daha yüksek bir diploma programına başvurabilirler. Diploma seçenekleri arasında muhasebe, işletme, bankacılık, pazarlama, sekreterlik, otel ve ağırlama, elektrik, elektronik, mekanik üretim ve inşaat mühendisliği, bilgisayar, ziraat,.. City and Guilds of London (CGLI): 200’den fazla mesleki konuda programlar düzenlenmektedir. Bunlar kuaförlükten matbaacılığa birçok alanda uygulanan ve uluslararası kabul gören programlardır. Bu programlara katılmak isteyenlerin iyi İngilizce bilmesi ve programdan yarar göreceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Sekreterlik ve İş Programları: RSA (Royal Society of Arts) ya da (PEI) Pitman Examinations Institute ’nin uyguladığı bu programlarda tek tek konular üzerinde çalışılabildiği gibi, ofis yönetimi, sekreterlik, iş idaresi, muhasebe gibi bütün programlardan da yararlanabilir. Üç düzeyde programlar uygulanmakta, her düzeydeki bir konu 50 ders saatinde işlenmektedir. Üç kur bir yılda tamamlanmaktadır. Giriş için İngilizce bilgisi ve lise diploması gerekmektedir. Daha uzmanlık gerektiren ya da yüksek düzeyli programlara kaydolmak isteyenlerden GCE A Level sonuçları istenebilir. Mesleki Programlar: Sanat ve tasarım, ziraat, güzellik ve bakım, kuaförlük, fotoğrafçılık, ticaret, matbaacılık, madencilik, tekstil ve diğer bir çok konuda programlar uygulanmaktadır. National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) NCVQ 1986 yılında yürürlükte olan ve çok ayrıntılı ve karışık yapıya sahip mesleki dereceleri yenilemek üzere kurulmuştur. NCVQ beceriyi esas alarak verilen mesleki dereceleri standart bir çatı altına alınarak bu onaylı derecelerin seviyelerine göre sınıflandırmalarını sağlamıştır. Örneğin 1.düzeyde gerekli olan temel becerilerin varlığını, 5.düzeyde ise profesyonel becerileri göstermektedir.

Sayfa Başına Dön

Özel İlerİ Eğİtİm
Yerel eğitim kurumlarının finase ettiği kolejlerin dışında bazı bağımsız özel okullar da çeşitli akademik ya da akademik olmayan programlar sunmaktadır. Bu okulların bazılarında yurt olanağı bulunmakta diğerleri ise öğrencilere barınma sorunlarında yardımcı olmaktadırlar. Bu kolejlerde eğitim küçük sınıflarda zengin araç ve gereçlerle yapılmakta ve öğrencilere ileriye dönük kariyer planlamalarında ve üniversitelere girişte danışmanlık da sağlanmaktadır.Bu kolejlerin bazıları ‘yoğun’ ve ‘tekrar’ amacına yönelik GCSE/GSE O Level ve GCE A ve AS Level programları uygulanmakta, bazıları ise bunların yanısıra üniversitelere hazırlık kursları, çeşitli mesleki ve profesyonel programlar da düzenlemektedir.Özel eğitim kurumlarındaki programlara katılmak isteyenlerin seçim yaparken kolejin BACIFHE ( British Accreditation Centre for Independent Further and Higher Education tarafından onaylanmış olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır.BAC, özel ileri ve yüksek öğretimde standartları denetleyen ve geliştirmeye çalışan bir kurumdur. BAC tarafından onaylanmış olmak zorunlu değildir ve iyi okullar arasında onaylanmamış okullar da bulunmaktadır. Türkiye’den bu tür okullara gidecek öğrenciler için onaylanmış bir okula başvurmak bir standart saptaması açısından güven verici olacaktır.

İNGİLTERE’DE YÜKSEK ÖĞRENİM
İngiltere’de yüksek öğrenim üniversitelerde, İskoç Merkezi Enstitüleri’nde ve yüksek öğretim kolejleri ve enstitülerinde verilmektedir. Üniversiteler: Üniversitelerin çeşidi ve program yelpazesi oldukça geniştir. 650 ve 750 yıllık Oxford ve Cambridge üniversiteleri, her biri 400 yıllık dört İskoç üniversitesi Glasgow, St Andrews, Aberdeen ve Edinburg, bir çok koleji ile 150 yıllık Londra Üniversitesi, 100 yıllık Manchaster ve Bristol gibi büyük üniversiteler,.. Bunlara ilave olarak bir uzaktan öğretim kurumu olan Open University ve 2 yıllık ön lisans derecesi veren özel üniversite statüsünde olan Buchingham Üniversitesi de ilave edilebilir. Yüksek Eğitim Kolejleri ve Kurumları: 48 devlet ve enstitü üniversite ve politekniklerin yanında önemli bir yüksek öğrenim sektörü oluşturmak amacıyla başlatılan on yıllık bir yeniden düzenlemenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğitim kurumları lisans, yüksek lisans ve profesyonel düzeyde zengin seçenekler sunarlar. Enstitüler öğrenciye kişisel bir özen gösterme geleneğine sahip olup büyük bir bölümü öğrencilerine konaklama spor ve diğer olanaklar sunarlar.Akademik standartlar yerel bir üniversite ile bağlantılı, BTEC (Business and Technician Education Council) veya SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) aracılığı ile korunur.

Sayfa Başına Dön

Programlar
Lisans Eğitimi Programları: Genellikle 3 yıllıktır. İskoç üniversitelerinde 4 yıllık olanlara ya da bir sandviç programını kapsayanlara da rastlanmaktadır. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar 5-6 yıla kadar uzayabilir. Üniversitelerde 5000’den fazla lisans eğitimi programı bulunmaktadır. Lisansüstü Programlar: Hem bir yıllık lisansüstü diplomalar hem de Master derecesi ile sonuçlanan bir ya da iki yıllık programlar vardır. Master derecesi İngiltere’de genellikle 1 takvim yılı sürmektedir. Bir Master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da bazı hallerde bir profesyonel belge de kabul edilebilir. Yeterli niteliklere sahip olmayan adaylar bir yıllık Master programlarına katılmadan önce lisansüstü bir diploma programına kaydolabilirler. Başvurular doğrudan ilgili üniversiteye yapılır. Araştırma Dereceleri: Tüm üniversitelerde uygulanmaktadır. Giriş için yüksek bir standart, iyi bir lisans derecesi ya da Master derecesi gerekmektedir. Mphil derecesi için 1 ya da 2 yıllık tam gün araştırma, doktora (PhD) derecesi için ise 2 ya da 3 yıllık tam gün araştırma gerekmektedir. Araştırma, görevin okul dışında yapılmadığı durumlarda üniversite içerisinde yapılmalıdır. Bir Mphil öğrencisi, üniversitenin öğrencinin ilerlemesinden memnun olduğu durumlarda Doktora Programı’na geçebilir. Yüksek Diploma Programları (BTEC Higher National Diploma): 2 yıl tam gün ya da profesyonel veya endüstriyel alanda staj olanağı sağlayan 3 yıllık programlar olarak uygulanmaktadır. Giriş koşulları GCE O Level/GCSE ve en az bir A Level derecesidir. Çok çeşitli konuda programlar bulunmaktadır ve başvuru lisans derecesine başvuru ile aynı şekilde yapılmaktadır. Profesyonel Programlar: Uluslararası profesyonel kurumların sınav ve diplomalarını hazırlayan programlardır. Konular arasında muhasebe, bankacılık, yönetici sekreterlik, pazarlama, araştırma, sosyal hizmetler ve hukuk sayılabilir. Lisansüstü Eğitim Sertifikası (PGCE): Bu programlar ilk ya da ortaokul öğretmeni olmak isteyen lisans eğitimini tamamlamış kişilere yöneliktir. Bir yıl süreli bu programlar teorik ve pratik unsurları birlikte içerir.

Sayfa Başına Dön

Akademİk Yıl
İngiltere’de akademik yıl Eylül veya Ekim’de başlar ve bir sonraki yılın Haziran veya Temmuz ayında sona erer. Bir akademik yıl okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde herbiri 4 haftadan oluşan, yüksek eğitim kurumlarında ise her biri 10 haftadan oluşan üç dönemde tamamlanır. Bu üç dönemin başlama tarihleri ise Eylül, Ekim, Ocak ve Nisan’dır. Okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde Eylül ve Ocak’ta başlamak mümkün olsa da yüksek eğitim kurumlarında sadece Ekim’de başlamak üzere öğrenci kabul edilmektedir.

***Sayfa Başına Dön***